najedź myszką na kółeczko obok

TURNUS


Lipno

Realizator: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło Powiatowe w Lipnie

Termin: 1 – 14 sierpnia 2014 r.

Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat

 

Nasz spektakl to działanie, które łączy to, co życiowe z tym, co ulotne i nietrwałe, to, co namacalne z tym, czego nie da się uchwycić i jednoznacznie określić, czy wpisać w ścisłe ramy. Chcemy w przestrzeni sztuki teatralnej stworzyć miejsce działań dla naszych podopiecznych, czyli dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową: niewidomych i niedowidzących. Wybraliśmy do naszych działań teatr, gdyż wierzymy w jego wyjątkową i magiczną moc, która łącząc w sobie różne obszary działalności, daje uczestnikom niepowtarzalną możliwość obcowania z drugim człowiekiem. Warsztaty obejmować będą zarówno grę na scenie jak i przygotowanie oprawy scenicznej oraz medialnej. Spektakl współtworzyć będzie także zdrowa młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, którą chcemy wprowadzić w nasz czarny, nieprzejrzysty świat, pełen dźwięków, barw i trudnych do przekazania doznań zmysłowych.

Celem projektu jest  szeroko pojęta integracja niepełnosprawnej młodzieży z młodzieżą zdrową, jego zwieńczeniem będzie prezentacja wypracowanej przez nich wspólnie sztuki teatralnej. Chcemy uzmysłowić zarówno widzom, jak i uczestnikom warsztatów, jakie bariery, trudności i wyzwania stoją przed niepełnosprawnymi. Będziemy starali się pokazać, że nie są to tylko bariery architektoniczne. Poprzez pracę nad wspólną prezentacją artystyczną dążyć będziemy do integracji grup wykluczonych z innymi grupami w społeczeństwie. Zarówno miasto Lipno, jak i Skępe to niewielkie miejscowości, o bardzo wysokim bezrobociu i utrudnionym dostępie do środowisk twórczych. Nasze działania mają służyć przybliżeniu i otwarciu nowych możliwości dostępu do sztuki dla ich młodych mieszkańców.

 

Tytuł prezentacji i termin:

„Razem widzimy więcej”

14 sierpnia, godz. 19:00, Lipno – Park Miejski im. Gabriela Narutowicza

16 sierpnia, godz. 19:00, Skępe „Na dechach” – pomost jezioro Wielkie

 

Kontakt:

Miejskie Centrum Kulturalne

ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno

 tel.: 500592648, 542872440

e-mail: sekretariat@mcklipno.pl

www.mcklipno.pl

 


PROWADZĄCY:

Katarzyna Gadomska – absolwentka wydziału administracji na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu. Pracownik administracyjny Miejskiego Centrum Kulturalnego, odpowiada również za promocję i reklamę instytucji, wolontariusz cyklu warsztatów plastycznych organizowanych przez Polski Związek Niewidomych. Koordynator projektu “Lato w teatrze”.

Dorota Jakubowska – członek Polskiego Związku Niewidomych. Artystka amatorka tworząca prace z zakresu sztuk wizualnych głównie: rysunku, malarstwa, rękodzielnictwa: haft, decoupage, scrapbooking, tkactwo, papier mache. Autorka scenografii i oprawy plastycznej do spektakli, przedstawień i eventów organizowanych przez PZN. W projekcie prowadząca grupę techniczno-scenograficzną.

Krzysztof Kowalewski – absolwent Pedagogicznego Studium Technicznego. Aktor, kabareciarz i propagator idei teatru społecznego. Pomysłodawca i realizator wielu inicjatyw kulturalnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 2007 roku impresario Kina Nawojka MCK w Lipnie, ponadto odpowiada za obsługę medialną strony internetowej. Pomysłodawca i realizator cyklu warsztatów oraz imprez z udziałem osób niepełnosprawnych „Słońce jest dla wszystkich 2013” pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrealizowanego w Lipnie. W projekcie prowadzący warsztaty medialno-promocyjnego.

Anna Sawicka-Borkowicz – absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu, animator kultury. Instruktor ds. teatru w MCK w Lipnie. Założycielka teatru Dworzec Główny działającego od 2007 roku w MCK w Lipnie, teatru Dziecięcego P. Teatrzyk i grupy kabaretowej. Inicjatorka i organizatorka wielu wydarzeń kulturalnych w Lipnie (m.in. Jasełka miejskie z udziałem VIP-ów, Przegląd Teatrów Dziecięcych), reżyserka spektakli: „Król wschodzącego Słońca”, „Dziewczyna”, „Odlot”, „Jak Antoś został świętym”, „W Kurniku”, „Pani M”. W projekcie: instruktor , reżyser.

Krzysztof Suchocki – absolwent Krajowego Centrum Kształcenia Niewidomych w Bydgoszczy. Prezes powiatowego oddziału PZN w Lipnie, działacz społeczny na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizator cyklicznych spotkań integracyjnych i warsztatów plastycznych dla członków PZN. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych „Poznaj świat oczami niewidomych”. Prowadzi warsztaty „Poznaj świat dziecka niewidomego” skierowane do rodziców i rodzin dzieci niewidomych i niedowidzących”. W projekcie prowadzący warsztaty „Zobacz świat oczami niewidomych”.

Małgorzata Żarecka-Ziółkowska – absolwentka UMK w Toruniu i PWSZ we Włocławku, nauczyciel biologii i geografii, mgr stosunków międzynarodowych, instruktor pedagogiki cyrku. Instruktor merytoryczny i ds. kółek zainteresowań w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie działań edukacji artystycznej, prowadzi zajęcia integracyjne, cyrkowe, tańca z ogniem. Prowadzi Małą Grupę Artystyczną i grupę Mc'Kuglarze. W projekcie odpowiada za opracowanie koncepcji edukacji poprzez integrację empiryczną grupy artystycznej, ruch sceniczny, warsztaty teatralne.

Drukuj


Tajemnica Wesołego Miasteczka / Jelenia Góra
Tajemnica Wesołego Miasteczka / Jelenia Góra
Tajemnica Wesołego Miasteczka / Jelenia Góra

Czekam na...

Opole

#004a99

Czekam na...

Opole

#004a99

Cyberiada

Kraków 01

#0081c6

Kim jestem? Bajkowe Tranformacje

Jonkowo

#e7435b

I love LBN

Lublin

#0aaba4

...bo w czasie niewiele masz czasu...

Bielsko-Biała

#E50004

Raz dwa trzy – kryjesz ty! Eins, zwei, drei – du musst sein!

Szczecin

#a3cce4

Wspaniali na tropie, czyli sposób na smoka

Toruń

#d4d700

Tandem, czyli kolaże

Białystok

#9c2283

Cyberiada

Kraków 01

#0081c6

I love LBN

Lublin

#0aaba4

...bo w czasie niewiele masz czasu...

Bielsko-Biała

#E50004

Raz dwa trzy – kryjesz ty! Eins, zwei, drei – du musst sein!

Szczecin

#a3cce4

Wspaniali na tropie, czyli sposób na smoka

Toruń

#d4d700

Niewidzialne miasta

Wrocław 03

#fdc400

Marzenia wychodzą z cienia

Łośno

#b23f2b

Marzenia wychodzą z cienia

Łośno

#b23f2b

Najwyraźniej nigdy nie był pan 13-letnią dziewczynką

Kraków 02

#0081c6

Światłoczuli

Wrocław 02

#fdc400

Po drugiej stronie lustra

Frydrychowice/Przybradz

#e8c115

Marzenia wychodzą z cienia

Łośno

#b23f2b

Najwyraźniej nigdy nie był pan 13-letnią dziewczynką

Kraków 02

#0081c6

Światłoczuli

Wrocław 02

#fdc400

Odbicia światów

Wałbrzych

#008e8a

Lokomotywa

Gostycyn

#2799d1

Miasto gra

Kielce

#96bf0d

Odbicia światów

Wałbrzych

#008e8a

Lokomotywa

Gostycyn

#2799d1

Miasto gra

Kielce

#96bf0d

Żywioły

Stepnica

#38a962

Skrzaty

Lanckorona

#e5a742

I Przegląd Zdarzeń Międzypokoleniowych

Wrocław 01

#fdc400

Lato w pokoju

Pobiedziska

#ef9971

Żywioły

Stepnica

#38a962

I Przegląd Zdarzeń Międzypokoleniowych

Wrocław 01

#fdc400

I wyświetlę film. Coś o mnie i o Tobie.

Bolesławiec

#9e9100

I wyświetlę film. Coś o mnie i o Tobie.

Bolesławiec

#9e9100

Razem widzimy więcej

Lipno

#328925

Razem widzimy więcej

Lipno

#328925

ObraSen

Olsztynek

#e4186b

Podwórko kuglarzy

Płock

#369699

Odkrywcy

Puławy

#7a6fac

a to my po ju trze - cyrk futurystyczny

Gąski

#ab929e

Podwórko kuglarzy

Płock

#369699

Ze szczytów Baszłamu

Linin

#1a6f43

Odkrywcy

Puławy

#7a6fac

Teatr naturalnie!

Tomaszów Mazowiecki

#bd1220

a to my po ju trze - cyrk futurystyczny

Gąski

#ab929e

Ze szczytów Baszłamu

Linin

#1a6f43

Teatr naturalnie!

Tomaszów Mazowiecki

#bd1220

a to my po ju trze - cyrk futurystyczny

Gąski

#ab929e

Lato w pokoju

Pobiedziska

#ef9971